• شرکت نام آوران نصر سمنان 1
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 2
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 3

پروژه های در دست اجرا


نام پروژه محل اجرا کارفرما مشاور تاریخ شروع پیمان تاریخ تحویل قطعی شماره قرارداد
 احداث جاده کلور - درام  استان زنجان  شرکت جهاد نصر زنجان  -  1398/09/01  -  -
 معدن دندی زنجان شرکت کالسیمین
 استان زنجان  شرکت کالسیمین  نماینده مدیر مجتمع سرب و روی انگوران  1400/01/01  - 400-1006 
 معدن دندی زنجان شرکت کالسیمین  استان زنجان  شرکت کالسیمین  نماینده مدیر مجتمع سرب و روی انگوران  1399/03/01  -  99-1053
 اجرای عملیات عمرانی پارک کوهستان  استان سمنان  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان  دستگاه نظارت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان
 1399/11/29  -  -
 تقاطع غیر همسح روزیه  استان سمنان  شهرداری سمنان  فراشار آسیا  1400/03/08  -  -
 تکمیل بند خاکی چهرآباد زنجان  استان زنجان  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان  شرکت مهندسین مشاورسولاریاغان  1399/08/24  -  -
 احداث 80 واحد مسکونی حکیم الهی سمنان  استان سمنان  شرکت توسعه گران عمران ستاد  مهندسین مشاور فن آوران طرح جامع
 1399/10/01  -  -
 احداث 240 واحد مسکونی شهرک بهارستان  استان سمنان  شرکت توسعه گران عمران ستاد  مهندسین مشاور فن آوران طرح جامع  1399/10/01  -  -
 معدن بوکسیت گانو دامغان  استان سمنان  شرکت آلومینای ایران  مهندسین مشاور معدن زمین  1399/06/12  -  -
 پروژه تأمین راه شهرک صنعتی سرخه  استان سمنان  شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان  مهندسین مشاور روژان و همکاران  1397/08/14  -  -
 معدن سنگ آهک و آلوویوم سیمان فیروزکوه  استان تهران  شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه  مدیر کارخانه سیمان فیروزکوه  1399/10/01  -  39380
مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار استان سمنان شرکت آب منطقه ای سمنان مهندسین مشاور مهاب قدس 1388/04/06
40202088
عملیات راهسازی قطعه اول راه اصلی قوچان بام استان خراسان وزارت راه و ترابری شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور شرکت مهندسین مشاور بهاب نو اندیش 1388/12/26 --- 129236/15
عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل استان خوزستان موسسه جهاد نصر شرکت مهندسین مشاور بهکار آب اهواز 1393/06/23
--- 93/447